Esro.
Smart solutions
in food.

Kwaliteit

Voor de Esro Food Group vormt kwaliteit een belangrijk thema omdat het in hoge mate bijdraagt aan het imago van de onderneming. Het kwaliteitszorgsysteem is een continu programma van kwaliteitsverbeteringen wat we hieronder nader toelichten.

Warenwettelijke en klanteneisen

Iedere klant heeft zijn eigen wensen en eisen. Esro Food Group zoekt altijd naar mogelijkheden om hieraan te voldoen. Indien de kennis en kunde onverhoopt niet in huis is worden externe partijen geconsulteerd voor verbetering van de voedselveiligheid, procesoptimalisatie en ieder ander denkbaar onderwerp.

Ook wordt bekeken of de gestelde eisen in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Als de eisen het kwaliteitsniveau verhogen worden de processen daarop aangepast. De meest veeleisende klant bepaalt immers de norm voor de toekomst en is zodoende de katalysator van een continu verbeterproces.

Hoogwaardige kwaliteit als norm

Het gebruik van hoogwaardige grondstoffen is een eerste vereiste. Esro Food Group koopt daarom alleen grondstoffen van bewezen kwaliteit zodat de voedselveiligheid gewaarborgd is. Bij de selectie van leveranciers zijn vertrouwen en transparantie de uitgangspunten. Er worden alleen grondstoffen afgenomen bij EG-erkende bedrijven.

Daarnaast zorgt Esro dat het beschikt over de middelen en kennis om tot hoogkwalitatieve eindproducten te komen. Denk aan de juiste productie-inrichting, moderne productiemethodes, reinigings- en desinfectieprotocollen en de (bij)scholing van medewerkers. Alle medewerkers hebben de voor hun functie vereiste opleiding en weten hoe zij door signaleren en registreren een bijdrage kunnen leveren aan producten die voldoen aan de klanteisen.

Beter Leven

Esro Food Group is in het bezit van het Beter Leven-Keurmerk. Dit keurmerk is in 2007 geïntroduceerd door de Dierenbescherming in de hoop een doorbraak te realiseren voor diervriendelijk vlees. Beter Leven heeft met de veebedrijven afspraken gemaakt over onder andere de leefruimte van de runderen en kalveren, de voeding en allerlei zaken die van invloed zijn op het welzijn van de dieren. Op deze manier zorgt de keten ervoor dat er uiteindelijk diervriendelijk geproduceerd vlees in de schappen ligt.

Esro ondersteunt het Beter Leven en is hierdoor met haar leveranciers een samenwerking aangegaan. Het systeem kent drie kwaliteiten, aangegeven in sterren. Het maximaal aantal sterren is drie, dit staat voor biologisch vlees. Met de basisnormen zoals ze nu worden gehanteerd produceert Esro Beter Leven met één ster.

Continu inspecties

Esro Food Group staat garant voor strikte naleving van alle kwaliteitseisen gedurende het gehele productieproces. Zo voldoen wij aan de verwachtingen en eisen van onze afnemers, zonder de service en efficiency uit het oog te verliezen. Onze productielocaties zijn uitgerust met onder andere inline metaaldetectie, temperatuurmeetapparatuur en X-Ray technologie. De chemische eigenschappen van onze producten worden tijdens de productie getoetst door middel van een Foss Analyser.

Het testen van de hygiëne, het water, de grondstoffen en de eindproducten alsmede visuele controles geven Esro een nauwgezet beeld van de interne productieprocessen. Op het gebied van reguliere microbiologische en chemische testen en DNA-testen wordt samengewerkt met laboratoria in Nederland, België en Duitsland. Daarmee zorgt Esro voor continue monitoring zodat het productieproces op elk gewenst moment kan worden bijgestuurd.

Interne audits houden het vizier op scherp als het om de bedrijfsprocessen gaat, maar Esro wordt ook extern beoordeeld. Esro Food Group is in het bezit van zowel een BRC- als MSC-certificaat waarmee voldaan wordt aan strenge eisen voor kwaliteitsborging.

Handhaven en verbeteren

Het kwaliteitssysteem van Esro wordt continue waar mogelijk verbeterd. Wijzigingen in wetgeving worden gevolgd en zo spoedig mogelijk opgevolgd. De bevindingen van in- of externe inspecties worden beschouwd als uitdaging om op een (nog) hoger niveau te gaan werken. Ofwel, de vleeswereld is in beweging en Esro beweegt mee.

Indien u specifieke vragen heeft met betrekking tot kwaliteit kunt u ons benaderen via qa@esro.com