Ondanks de zorg en aandacht die Esro Food Group aan de opbouw van deze website heeft besteed, kan de mogelijkheid van onvolledige, onjuiste of verouderde informatie op de website niet volledig worden uitgesloten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Esro Food Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe documenten die via links op deze site verschijnen, noch voor de inhoud van sites waarnaar de gebruiker kan worden doorgestuurd door op deze links te klikken.

De publicatie en/of reproductie van de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, vooraf verkregen van Esro Food Group en/of andere partijen met rechten op de website, kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten opleveren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website zal worden beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar, en zal als zodanig met alle mogelijke juridische middelen worden betwist. Reproductie op enigerlei wijze, vorm of middel is alleen toegestaan ​​wanneer vooraf wordt uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkregen van Esro Food Group.

The Esro Food Group is niet aansprakelijk voor schade of verlies:

  1. Toegebracht door deze website
  2. Als gevolg van het gebruik van deze website
  3. Op een andere manier gerelateerd aan de website of het gebruik daarvan
  4. Dat kan gebeuren als u de website of een van de samenstellende pagina’s niet kunt raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart Esro Food Group, haar vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en andere zakenpartners voor juridische en niet-wettelijke maatregelen en de kosten daarvan die kunnen worden gemaakt als gevolg van het gebruik of misbruik van deze website, of schending van welke juridische constructie dan ook.

Alle verzamelde persoonlijke informatie wordt niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden, behalve in buitengewone omstandigheden, zoals wanneer dit wettelijk verplicht is.
Gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze disclaimer.

Esro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor fouten.